İhtisas Komisyonları

Emlak, İnşaat ve Ar-Ge Komisyonu Mali İşler ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Eğitim, Yurt ve Burs İşleri Komisyonu Sosyal ve Kurumsal İşler Komisyonu
Başkan – Bekir Sakıb ŞAHİNOĞLU Başkan - Ümit KİLER

Başkan  - Dr. Hızır ASLIYÜKSEK

Başkan – Mustafa Nazif ÇELEBİ

Üye – M. Fatih KAHRAMAN Üye – Turgut SİMİTCİOĞLU

Üye – Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN

Üye – Selim İMAN

Üye – Ziya Altan ELMAS Üye – Şenol ÖZBEK

Üye – İdris Turan İLTER

Üye – Affan Murat KIRKAN