Başkan'dan Mesaj

Başkandan Mesaj - İlim Yayma Vakfı, İYV

Merhaba,

Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlara destek olan sivil toplum kuruluşları, insan merkezli anlayışıyla hayatı kolaylaştıran müesseseler olmuşlardır. Devlet ve toplum arasındaki iletişimi temin eden bu oluşumlar, toplumun devletten beklentilerini yansıtmaları bakımından hayati önem taşıyan bir görevi ifa etmektedirler.

İlim Yayma Vakfı , yolculuğuna 1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti ile başlamış olup 1973 yılından itibaren ilmi açıdan önemli bir açığı kapatarak ve bu alanda birçok kuruluş ve birliktelikleri tesis ederek varlığını önemli mecraya taşıyarak örnek alınacak çalışmalara vesile olmuş nadide bir kuruluştur.

"İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir” nebevî buyruğunun işaret ettiği ilimle “güzel insan” yetiştirmek üzere kurulmuş olan İlim Yayma Vakfı yarım asra yakın bir zamandır bu yolculuğunu sürdürüyor ve nice yarım asırlar sürdürmekte kararlı. İrfan ve hikmetle bezenmiş hakiki ilmi yaymayı, geliştirmeyi misyon haline getiren vakfımız; ülkemizin, insanlığın hayrına çalışacak çok yönlü ilim, fikir, sanat ve siyaset adamları yetiştirmek için kurulduğu günden bugüne verdiği burslarıyla, inşa ettiği yurtlarıyla, kurslarıyla ve üniversitesiyle bu uğurda hizmet sunmaya devam ediyor. kültürel mirasına sahip çıkan, vatanını, milletini seven, kimlik değerlerine sahip, bunun yanı sıra dünyanın ulaştığı ilmî ve teknik seviyeyi tüm gerçekliğiyle idrak edip, geleceğe kendini hazırlayan gençleri yetiştirmek ana hedefi oldu.

Tıpkı bir çınar ağacı gibi sağlam kökler salmış ve sağlam gövdeye kavuşarak yarım asırdır, yılmadan, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan yoluna devam eden ve büyüyen ilim ağacı olmuştur.

Bu vesileyle İlim Yayma Vakfı’na hizmeti geçmiş ve ahirete irtihal etmiş büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyor, hizmete devam edenlerin, gayretlerinin artarak devam etmesi arzusuyla, sağlık ve afiyet temennisinde bulunuyorum.

Necmeddin Bilal ERDOĞAN

Mütevelli Heyet Başkanı